Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Hội nghị triển khai công tác đào tạo năm 2016

      Tham dự lễ khai mạc có Ông Nguyễn Hữu Teo - Giám đốc Công ty, Hội đồng đào tạo, Hội đồng thi nâng bậc Công ty cùng các đ/c công nhân đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng bậc thợ năm 2016.

       Trong thời gian qua, lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện để đội ngũ CBCNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty. Công ty đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhiều lớp. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được nâng lên. Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên kết trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường biên soạn giáo trình, phát triển, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Bảo đảm các điều kiện tổ chức lớp học với các nội dung cụ thể gắn với dự kiến kinh phí. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV thúc đẩy quá trình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

        Phát biểu tại hội nghị, Ông  Nguyễn Hữu Teo - Giám đốc Công tyđã đánh giá những mặt đã làm được, mặt còn hạn chế, định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo để công tác đào tạo đi đúng hướng. Ông nhấn mạnh về đào tạo con người, ngoài sự quan tâm, tạo điều kiện của Công ty, từng đơn vị, cá nhân cần cố gắng nhiều hơn nữa về tự nâng cao trình độ để kịp thời nắm bắt được công nghệ mới. Đáp ứng kỹ thuật công nghệ ngày càng tiên tiến hiện đại.

       Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận một số nội dung trọng tâm về triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch đào tạo năm 2016: phân công nhiệm vụ, biên soạn giáo trình, đề thi …

       Một số hình ảnh tại hội nghị