Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Xây lắp công trình
Xây lắp công trình
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm hiệu chuẩn thiết bị điện
Thí nghiệm hiệu chuẩn thiết bị điện
Sửa chữa thiết bị điện
Sửa chữa thiết bị điện
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị

Hợp bộ thí nghiệm rơ le SVERKER-760

Hợp bộ thí nghiệm rơ le SVERKER-760


Giá: vnđ

Hợp bộ thí nghiệm rơ le SVERKER-760 chủ yếu dùng để thử rơ le bảo vệ loại một pha (với rơ le 3 pha phải thử từng pha một)


- Rơ le quá dòng

- Rơ le quá dòng lặp lại có thời gian

- Rơ le kém dòng

- Rơ le quá dòng có hướng

- Rơ le chạm đất

- Rơ le hệ số công suất

- Rơ le bảo vệ so lệch

- Rơ le bảo vệ quá áp

- Rơ le bảo vệ khoảng cách…