Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Hợp bộ thí nghiệm rơ le SVERKER-760

Hợp bộ thí nghiệm rơ le SVERKER-760


Giá: vnđ

Hợp bộ thí nghiệm rơ le SVERKER-760 chủ yếu dùng để thử rơ le bảo vệ loại một pha (với rơ le 3 pha phải thử từng pha một)


- Rơ le quá dòng

- Rơ le quá dòng lặp lại có thời gian

- Rơ le kém dòng

- Rơ le quá dòng có hướng

- Rơ le chạm đất

- Rơ le hệ số công suất

- Rơ le bảo vệ so lệch

- Rơ le bảo vệ quá áp

- Rơ le bảo vệ khoảng cách…