Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Năng lực

-  Thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị điện có điện áp đến 220KV;

-  Sửa chữa các thiết bị điện, xây dựng đường dây khi và trạm điện có điện áp đến 220KV

-  Sản xuất kinh doanh Manhêtít, vật liệu xây dựng, chế biến kinh doanh than và các loại khoáng sản khác, phục hồi, sửa chữa và cung ứng vật tư, thiết bị hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống, dịch vụ huấn luyện đào tạo, chuyển giao công nghệ mỏ và các dịnh vụ khác;

-    Kinh doanh chủ yếu của Công ty triển khai áp dụng kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất dưới hình thức dự án: Điều tra thăm dò khảo sát, khai thác chế biến, tiêu thụ sản phẩm; thăm dò, khảo sát, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp mỏ;

-    Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng chế biến kinh doanh than và các khoáng sản khác;

-  Sửa chữa, phục hồi chế tạo phụ tùng điện, lắp đặt các thiết bị điện, kiểm định các loại đồng hồ đo lường điện, nhiệt, áp lực, kinh doanh xuất nhập  khẩu vật tư, thiết bị phục vụ cho các dự án; Thực hiện các dịch vụ huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cáo nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực trên và các dịch vụ khác;