Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Quá trình thành lập Công ty

   Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ: Doanh nghiệp Nhà nước thành lập theo Quyết định số 68/1998-QĐ-TTg ngày 27/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ Về việc cho phép thí điểm thành lập Doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo và cơ sở nghiên cứu được thành lập theo các quyết định sau:- Quyết định số 10/1999/QĐ-BCN ngày 03 tháng 03 năm 1999 của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp Về việc thành lập Công ty tư vấn chuyển giao công nghệ Mỏ trực thuộc Viện Khoa học công nghệ mỏ.

- Quyết định số 528/QĐ-TCCB ngày 31 tháng 5 năm 2001 của Tổng Giám đốc Tổng công ty than Việt Nam, v/v Sáp nhập Trung tâm thí nghiệm hiệu chỉnh điện và thiết bị mỏ vào Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ mỏ thuộc Viện Khoa học công nghệ mỏ.

- Quyết định số 1834/QĐ-TCCB ngày 14 tháng 8 năm 2001 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp Về việc đổi tên Công ty Tư vấn chuyển giao công nghệ mỏ thành Công ty Phát triển công nghệ và Thiết bị mỏ trực thuộc Viện Khoa học công nghệ mỏ.

- Quyết định số 1348/2012/QĐ-VINACOMIN ngày 13/6/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam V/v chuyển Công Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ thuộc Viện Khoa học công nghệ mỏ-Vinacomin thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-TKV ngày 24/6/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghệ và Thiết bị mỏ thuộc Viện Khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin thành Công ty cổ phần;

Công ty Phát triển công nghệ và Thiết bị mỏ là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Hình thức, tên gọi, trụ sở của Công ty

Công ty là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Viện Khoa học công nghệ mỏ-Vinacomin.

            - Tên gọi đầy đủ: Công ty Phát triển công nghệ và Thiết bị Mỏ - Viện Khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin.

            - Địa chỉ: số 3 P. Phan Đình Giót - Q Thanh Xuân - HN

                              VP. 342 P. Ngô Gia Tự - Q Long Biên - HN

            - Tên viết tắt:   CPCTM

            - Tên giao dịch Quốc tế: Development of Mining technology and Equipment Company.