Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Xây lắp công trình
Xây lắp công trình
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm hiệu chuẩn thiết bị điện
Thí nghiệm hiệu chuẩn thiết bị điện
Sửa chữa thiết bị điện
Sửa chữa thiết bị điện
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị

Xây lắp, sửa chữa thiết bị điện

  • Xây lắp - sửa chữa thiết bị điện

    2015-12-09 09:19:37

    • Sửa chữa các thiết bị điện, xây dựng đường dây và trạm điện có điện áp đến 220kV.

    • Sửa chữa, phục hồi, chế tạo thiết bị điện, lắp đặt thiết bị điện, kiểm định các loại đồng hồ đo lường điện, nhiệt, áp lực