Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Xây lắp công trình
Xây lắp công trình
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm hiệu chuẩn thiết bị điện
Thí nghiệm hiệu chuẩn thiết bị điện
Sửa chữa thiết bị điện
Sửa chữa thiết bị điện
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện

  • Thí nghiệm hiệu chỉnh

    2015-11-27 07:05:00

    Công ty có đủ chức năng và năng lực thực hiện công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh, đối với công trình điện có cấp điện áp đến 220kV.