Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Thí nghiệm hiệu chỉnh

 

Công ty có đủ chức năng và năng lực thực hiện công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh, đối với công trình điện có cấp điện áp đến 220kV.

- Nhân lực và kinh nghiệm: Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công tác thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị công trình điện trong quá trình lắp mới, nâng cấp thiết bị, đưa thiết bị vào vận hành đảm bảo tin cậy. Với chứng nhận VILAS 354 công nhận phòng thí nghiệm thiết bị điện đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty đã tham gia công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh lắp mới và định kỳ tại hầu hết các đơn vị trong ngành Than –Khoáng sản.

- Năng lực về thiết bị thí nghiệm: Công ty trang bị đầy đủ các thiết bị thí nghiệm hiện đại, đảm bảo thực hiện các hạng mục thí nghiệm thiết bị điện, Công ty sẵn sàng hợp tác, phối hợp, nhận thực hiện với tất cả các tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị thuộc công trình điện.