Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Công ty CP Phát triển CN và TB mỏ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 2/6/2020, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự Đại hội gồm có ông Đào Hồng Quảng, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, Hội đồng quản trị Công ty và 16 cổ đông đại điện cho gần 900.000 cổ phần của Công ty.

     

Tại Đại hội, sau khi thông qua quy chế chương trình làm việc, Đại hội đã nghe ông Vũ Mạnh Anh, ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019  và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2019, do ảnh hưởng của thị trường tổng doanh thu của Công ty chỉ đạt trên 61 tỷ đồng, đạt 94.% kế hoạch năm, trong đó, sản lượng manhêtit đạt trên 6.831 tấn đạt 94% kế hoạch năm. Sản lượng chất dẻo đạt 30.650 thỏi, đạt 90% kế hoạch năm, thực hiện 48 công trình TNHC thiết bị điện, 15 công trình sửa chữa thiết bị, ... Tiền lương bình quân đạt trên 15 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác đều hoàn thành nhiệm vụ, từ công tác quản lý điều hành, TCHC, Kế hoạch Vật tư, Thị trường, Tài chính kế toán, KT-AT ... đến các mặt hoạt động đoàn thể, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC.

 

  Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019, sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT, báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 

 

 Tiếp đó, Đại hội đã thông qua việc thay đổi nhân sự trong HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, HĐQT đã đề cử ứng viên ông Vũ Mạnh Anh, Giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Hường, Phó Giám đốc Công ty vào danh sách thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, bà Lê Thị Dung Hạnh được đề cử làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

        

 

 Phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội ông Đào Hồng Quảng, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ chia sẻ với những khó khăn của Công ty trong năm qua đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ tới Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNVC Công ty cần nỗ lực, đồng lòng trong việc tăng cường tìm kiếm thị trường trong nước và mở rộng thị trường nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực TNHC Thiết bị điện, dần tiến hới hoàn thiện công tác cơ giới hóa trong khâu sản xuất manhêtit nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí, giá thành sản phẩm, ....

Tại Đại hội các báo cáo, biên bản, nghị quyết đều được các cổ đông thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua./.

                                                                                                 Nguồn: Viện KHCN Mỏ