Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 5/5/2017 tại hội trường Viện KHCN Mỏ, Công ty CP phát triển Công nghệ và thiết bị mỏ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

     Tham dự Đại hội, bao gồm HĐQT Công ty, ông Hoàng Minh Hùng, Chủ tịch, ông Nguyễn Hữu Teo, Ủy viên, kiêm Giám đốc, ông Vũ Thái Nam, Ủy viên, ông Nguyễn Thành Nam, Ủy viên và ông Doãn Đức Duẩn, Ủy viên, kiêm Kế toán trưởng; Ban Kiểm soát, bà Nguyễn Thị Hồng Ly, Trưởng Ban, bà Nguyễn Thị Khánh Ly và bà Lê Ngọc Bé, thành viên; cùng 24 cổ đông nhận ủy quyền và cổ đông đủ điều kiện dự Đại hội cùng một số khách mời là lãnh đạo, các trưởng phòng nghiệp vụ quản lý của Viện

     

                                            

                                              Ông Nguyễn Hữu Teo trình bày báo cáo tại Đại hội

 

     Tại Đại Hội, ông Nguyễn  Hữu Teo đã trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty. Theo đó, trong năm qua, Công ty đã thực hiện tốt các mặt hoạt động, SXKD của mình, làm tốt công tác khai thác thị trường, công tác kiểm soát, đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của các cổ đông; HĐQT,  Ban Giám đốc và Bộ máy hành chính của Công ty đã phối hợp nhịp nhàng, năng động và luôn bám sát mục tiêu “Chất lượng – hiệu quả - phát triển”. Do đó tình hình tài chính của Công ty đã phát triển lành mạnh, các hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi, quyền lợi của người lao động luôn được đảm bảo. Năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của mình, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có, tăng cường công tác đào tạo và các mặt hoạt động SXKD được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO..

     Tiếp đó, theo chương trình nghị sự, Đại hội đã nghe Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016; Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, dự kiến mức chi cổ tức năm 2017; Báo cáo mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2016 của HĐQT, Giám đốc Công ty; Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Báo cáo về đề nghị sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

 

                 

                                                   Ông Doãn Đức Duẩn đọc Báo cáo tài chính

 

                                                    

              Trên cơ sở các báo cáo, Đại hội đã thảo luận và thông qua, với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

 

     Với những kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm qua, nhất là từ ngày chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Đồng thời xác định, cùng với sự hỗ trợ của Viện trong vai trò là công ty mẹ, đội ngũ lãnh đạo của Công ty, từ HĐQT, Ban Giám đốc, những người vừa có năng lực, vừa có tâm, đã tạo nên một bộ máy hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả, cộng với nỗ lực của toàn thể CBCNVC chính là những nhân tố cơ bản của thành công.

     Sau 3 giờ làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm, tại các nội dung đưa ra, Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung họp với tỷ lệ nhất trí cao 100%. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định trước những khó khăn Công ty đang gặp phải trong thời gian vừa qua, Công ty cần có những nỗ lực, cố gắng hơn nữa, gắn kết chặt chẽ hơn nữa trong công tác thị trường; Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thực tế SXKD của Công ty. Để hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua Vinhomes Gallery