Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Phát triển CN và TB Mỏ

       Ngày 4.5.2018, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tiến hành Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự đại hội gồm có TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng, Hội đồng quản trị và 22 cổ đông đại điện cho 900.000 cổ phần của Công ty.

        Tại Hội nghị, sau khi thông qua quy chế chương trình làm việc, Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Hữu Teo, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Theo đó, năm 2017, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, với tổng doanh thu 65,34 tỷ đồng, đạt 108,5% kế hoạch năm, trong đó, lĩnh vực Thí nghiệm hiệu chỉnh, KTPN thiết bị điện 34,4 tỷ đạt 113,5%; Sửa chữa lắp đặt thiết bị điện và xây lắp công trình 7 tỷ  đạt 113%; riêng lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ manhêtit luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời sản phẩm manhetit cho các nhà máy tuyển than trong nước và nước ngoài, với sản lượng trên 6.600 tấn doanh thu 20,3 tỷ, đạt 108% KH năm. Tiền lương bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác đều hoàn thành nhiệm vụ, từ công tác quản lý điều hành, TCHC, Kế hoạch Vật tư, Thị trường, Tài chính kế toán, KT-AT ... đến các mặt hoạt động đoàn thể, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC.

      Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017, sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT, báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

     Tiếp đó, Đại hội đã thông qua việc thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty, theo đó HĐQT đề cử ứng viên thay thế Ông Nguyễn Hữu teo, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty khi thức thức nghỉ chế độ từ ngày 1/6/2018; đề cử ông Vũ Mạnh Anh, Phó Giám đốc Công ty vào danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

     Tại Đại hội các báo cáo, biên bản, nghị quyết đều được các cổ đông thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua./.

                                                                                                                                     Nguồn IMSAT