Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Đảng bộ bộ phận Công ty Phát triển CN và TB Mỏ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

     Sáng 21/2/2020 tại hội trường khu Văn phòng Công ty 342 Ngô Gia Tự- Long Biên - HN. Đảng bộ bộ phận Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                      

                              Đ/c Lê Thành Việt đọc báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội

 

     Tới dự và chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo  Viện KHCN Mỏ: Ông Đào Hồng Quảng -Bí thư đảng ủy Viện KHCN Mỏ, Ông Vũ Thái Nam - Chủ tịch Công đoàn Viện KHCN Mỏ - Chủ tịch HĐQT Công ty cùng sự tham gia của 45 đảng viên trong Đảng bộ bộ phận Công ty. Ông Vũ Mạnh Anh - Bí thư Đảng bộ BP Công ty chủ trì đại hội.

                                    

          

                                               Đảng viên tham dự tại đại hội

 

      Để chuẩn bị tổ chức đại hội, BCH đảng bộ BP Công ty đã họp, lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Trong gần một tuần qua, 4 chi bộ trong Đảng bộ bộ phận Công ty đã tiến hành Đại hội chi bộ trong không khí nghiêm túc, dân chủ và tinh thần xây dựng. BCH đảng bộ BP Công ty đã tham dự Đại hội của các đơn vị để lắng nghe và có ý kiến chỉ đạo định hướng cho hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2023.

     Tại đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Anh- Bí thư Đảng bộ bộ phận công ty đọc Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ bộ phận Công tynhiệm kỳ 2015-2020. Trong báo cáo đã nêu kết quả mà Đảng bộ bộ phận Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Viện KHCN Mỏ và Nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty.Trong điều kiện nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Viện và Đảng bộ bộ phận Công ty từng bước đưa Công Ty vượt qua khó khăn, ổn định tình hình SXKD. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

           

                     Đ/c Vũ mạnh Anh – Bí thư đảng bộ BP Công ty đọc báo cáo chính trị tại đại hội

 

      Trong sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ qua mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020 vẫn được duy trì ổn định. Cụ thể, giá trị SXKD doanh thu năm 2015 đạt 88,7 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 2,7 tỷ đồng; năm 2016 đạt 71,8 tỷ  đồng; lợi nhuận đạt 2,09 tỷ đồng; năm 2017 đạt 64,9 tỷ  đồng; lợi nhuận đạt 1,68 tỷ đồng; năm 2018 đạt 69,3 tỷ  đồng; lợi nhuận đạt 1,72 tỷ đồng; năm 2019 đạt 61,8 tỷ  đồng; lợi nhuận đạt 1,73 tỷ đồng; các khoản nộp ngân sách theo đúng quy định. Cũng nhờ giá trị SXKD ổn định nên mức thu nhập của cán bộ đảng viên CNVC lao động từng bước được cải thiện với thu nhập bình quân lao động của Công ty đều đạt các năm trên 11 triệu đồng/người/tháng. Cổ tức bình quân của công ty CP đạt ≥10%. So với chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra và chỉ tiêu được điều chỉnh trong kế hoạch 5 năm thì Đảng bộ BP công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

     Trong công tác xây dựng đảng, nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương nghị quyết của Cấp trên và nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty khóa VI. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 19 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 13 đảng viên, giới thiệu 22 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, đạt  chỉ tiêu đại hội đề ra.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Đào Hồng Quảng -Bí thư Đảng ủy Viện cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020 là giai đoạn Viện và Công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Đảng bộ Công Ty đã tập trung lãnh đạo, cố gắng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức trong giáo dục chính trị, tư tưởng và trong sinh hoạt Đảng .v.v. Ông cũng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty cần tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển toàn diện Công Ty trong dài hạn và nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh khác. Trên cơ sở mục tiêu này, thời gian tới, Công ty cần tập trung: xử lý triệt để những tồn tại trong sản xuất kinh doanh hiện nay đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển thị thường, sản phẩm mới phù hợp với khả năng và thế mạnh của Công ty. Tiếp tục đầu tư hơn nữa cho ứng dụng khoa học -kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng nhân lực. Qua đó, nâng cao năng lực quản lý, năng lực quản trị, điều hành của Công ty. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn, tổ chức bộ máy theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực cao, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, và công nhân, thợ bậc cao có tay nghề với cơ cấu hợp lý, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu

            

                       Ông Đào Hồng Quảng -Bí thư đảng ủy Viện phái biểu chỉ đạo tại đại hội

 

     Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khóa VII (nhiệm kỳ 2020-2025). Theo đó, tiếp tục kiên định mục tiêu, lấy SXKD làm nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng đảng là then chốt. Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu, thường xuyên nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế.

     Sau quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí vào BCH khoá mới là:

  1. Đ/c Vũ Mạnh Anh
  2. Đ/c Phạm Quang Hường
  3. Đ/c Ngô Xuân Tiến
  4. Đ/c Lê Thành Việt
  5. Đ/c Vũ Quang Thắng
  6. Đ/c Phùng Thu
  7. Đ/c Chu Thị Thơ

          

                                                        Bỏ phiếu bầu bầu tại đại hội

 

       Đại hội cũng bầu ra 26 đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ Viện KHCN Mỏ.

 

        

                                             Ban chấp hành mới ra mắt tại đại hội

 

     Ông Vũ Mạnh Anh, Bí thư Đảng bộ bộ phận đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự tín nhiệm của các đại biểu tham dự đại hội và hứa trong nhiệm kỳ tới sẽ cam kết thực hiện theo Nghị quyết cũng như dự thảo báo cáo chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tiếp tục cùng BCH, xây dựng Công ty ngày càng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.