Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Hội nghị TK hoạt động SXKD năm 2017 và HN đại biểu người LĐ năm 2018

   Tổng kết lại những kết quả đã đạt được trong năm 2017, đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2018. Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức hội nghị Người lao động vào ngày 26 tháng 12 năm 2017.

   Để chuẩn bị tổ chức hội nghị, trong gần một tuần qua, các đơn vị trong toàn Công ty đã tiến hành Đại hội CNVC cấp cơ sở trong không khí nghiêm túc, dân chủ và tinh thần xây dựng. Ban lãnh đạo Công ty đã tham dự Đại hội của các đơn vị để lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người lao động từ cơ sở.

   Lãnh đạo và CBCNV Công ty đang hướng tới năm 2018 của người lao động, mong muốn một Đại hội dân chủ, nghiêm túc tập trung bàn các giải pháp thiết thực về công tác thị trường, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Với quyết tâm cùng chung sức vượt qua những thách thức, CBCNV Công ty sẽ tiếp tục duy trì công tác sản xuất ổn định, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Viện giao.

   Hội nghị vui mừng phấn khởi được đón các các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin, các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin, cùng các đồng chí trong Hội đồng Quản trị và đại diện cho 123CBCNV của Công ty.

   Sau buổi sáng làm việc trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã tập trung nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018; Báo cáo kiểm điểm thực hiện công tác công đoàn năm 2017; Báo cáo tài chính công khai năm 2017; Báo cáo kết quả công tác của ban thanh tra nhân dân năm 2017. Cùng với đó là các báo cáo tham luận của các đơn vị trong Công ty nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn của năm 2017 để Công ty tiếp tục phát triển bền vững trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

   Theo các báo cáo và qua các bản tham luận nói trên, năm 2017, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, với tổng doanh thu 65,34 tỷ đồng, đạt 108,5% kế hoạch năm, trong đó, lĩnh vực Thí nghiệm hiệu chỉnh, KTPN thiết bị điện 34,4 tỷ đạt 113,5%; Sửa chữa lắp đặt thiết bị điện và xây lắp công trình 7 tỷ  đạt 113%; riêng lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ manhêtit luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời sản phẩm manhetit cho các nhà máy tuyển than trong nước và nước ngoài, với sản lượng trên 6.600 tấn doanh thu 20,3 tỷ, đạt 108% KH năm. Tiền lương bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác đều hoàn thành nhiệm vụ, từ công tác quản lý điều hành, TCHC, Kế hoạch Vật tư, Thị trường, Tài chính kế toán, KT-AT ... đến các mặt hoạt động đoàn thể, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC.

   Phát biểu, chỉ đạo Hội nghị Ông. Hoàng Minh Hùng - Trợ lý Viện trưởng và Ông Vũ Thái Nam - Chủ tịch Công đoàn Viện đã biểu dương những kết quả trên các mặt hoạt động của Công ty đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời chỉ đạo, với những định hướng lớn cho Công ty trong thời gian tới, Công ty cần kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong cơ chế cạnh tranh gay gắt của thị trường hiện nay.

   Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018. Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018 là:

            Về doanh thu:            61,28 tỷ đồng 

     + TNHC, KTPN:                    30,889 tỷ đồng           

     + Sửa chữa, xây lắp:               6,243 tỷ đồng

     + SX và TT Manhêtit:             18,832 tỷ đồng

     + Doanh thu khác:                   5,316 tỷ đồng

Về sản lượng: Dự kiến sản xuất tiêu thụ 6.200 tấn Manhêtit

     + Manhêtit mịn:                          5.080 tấn

     + Manhêtit siêu mịn:                   1.120 tấn

Thu nhập bình quân toàn Công ty: > 10.000.000 đ/người/tháng.

Để đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2018, Hội nghị nhất trí thực hiện tốt 08 nhiệm vụ trọng tâm đưa ra như sau:

  1.  Đẩy mạnh công tác thị trường ở các lĩnh vực, ổn định việc làm.

  2.  Tổ chức triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020

  3.  Hoàn thiện bổ sung sủa đổi các quy chế, quy định nội lệ. nâng cao thu nhập cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

  4. Tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo tiến độ - an toàn – hiệu quả. Quản lý tốt công tác kỹ thuật, phát triển công nghệ sâu hơn. Vận hành tốt hệ thống ISO IEC 17025 và triển khai thực hiện hệ thống quản lý ISO 9001-2015

  5.  Xem xét dự án đầu tư cơ sở vật chất, huy động mọi nguồn lực.

  6. Tăng cường hơn nữa công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

  7.  Tăng cường hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy quyền chủ động sáng tạo, nâng cao vai trò trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của từng cá nhân và tập thể.

  8.  Tiếp tục chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác giáo dục kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, phương pháp ứng xử trong CBCNV.

       Dưới đây là một số hình ảnh hội nghị:

 

 

Đội văn nghệ Công ty hát chào mừng hội nghị
 

    Ông Nguyễn Hữu Teo - Giám đốc Công ty đọc báo cáo tại hội nghị

 


 

Ô. Ngô Xuân Tiến- CT công đoàn Công ty đọc báo cáo tổng kết

hoạt động Công đoàn Công ty năm 2017

 

Ông Hoàng Minh Hùng – Trợ lý Viện trưởng
  phát biểu ý kiến tại hội nghị

 

Ông Vũ Thái Nam- CT Công đoàn Viện phát biểu tại hội nghị

 

Ông Nguyễn Thành Nam và Ông Nguyễn Hữu Teo

trao cờ và hoa cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

Ông Vũ Thái Nam và Ông Ngô Xuân Tiến trao cờ và hoa cho các tổ Công đoàn Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ