Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.

     Tổng kết lại những kết quả đã đạt được trong năm 2019, đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2020. Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức hội nghị Người lao động vào ngày 16 tháng 12 năm 2019.

     Để chuẩn bị tổ chức hội nghị, trong gần một tuần qua, các đơn vị trong toàn Công ty đã tiến hành Đại hội CNVC cấp cơ sở trong không khí nghiêm túc, dân chủ và tinh thần xây dựng. Ban lãnh đạo Công ty đã tham dự Đại hội của các đơn vị để lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người lao động từ cơ sở.

     Lãnh đạo và CBCNV Công ty đang hướng tới năm 2020 của người lao động, mong muốn một Đại hội dân chủ, nghiêm túc tập trung bàn các giải pháp thiết thực về công tác thị trường, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Với quyết tâm cùng chung sức vượt qua những thách thức, CBCNV Công ty sẽ tiếp tục duy trì công tác sản xuất ổn định, hoàn thành nhiệm vụ được Viện giao.

     Hội nghị vui mừng phấn khởi được đón các các Ông, Bà đại diện cho lãnh đạo, Trưởng Phó phòng nghiệp vụ của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin, cùng Hội đồng Quản trị và 54 CBCNV đại diện cho 100CBCNV của Công ty.

      Sau buổi sáng làm việc trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã tập trung nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020; Báo cáo kiểm điểm thực hiện công tác công đoàn năm 2019; Báo cáo tài chính công khai năm 2019; Báo cáo kết quả công tác của ban thanh tra nhân dân năm 2019. Cùng với đó là các báo cáo tham luận của các đơn vị trong Công ty nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn của năm 2019 để Công ty tiếp tục phát triển bền vững trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

       

                                                       Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị     

     

     Theo các báo cáo và qua các bản tham luận nói trên, năm 2019, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, với tổng doanh thu ~63 tỷ đồng, đạt 95,9% kế hoạch năm, trong đó, lĩnh vực Thí nghiệm hiệu chỉnh, KTPN thiết bị điện 35,3 tỷ đạt 106%; Sửa chữa lắp đặt thiết bị điện đạt 6,5tỷ đạt 130%; lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ manhêtit đảm bảo cung cấp kịp thời sản phẩm manhetit cho các nhà máy tuyển than cung cấp kịp thời nhu cầu của khách hàng với chất lượng đảm bảo đồng thời đáp ứng lượng dự phòng sản phẩm tồn kho theo yêu cầu của Công ty, với sản lượng trên doanh thu 20,2 tỷ, bằng 92,5%KH năm, Sản xuất và tiêu thụ chất dẻo doanh thu đạt 0,96 tỷ đồng bằng 120%KH năm.Thu nhập bình quân đạt 13,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác đều hoàn thành nhiệm vụ, từ công tác quản lý điều hành, TCHC, Kế hoạch Vật tư, Thị trường, Tài chính kế toán, Kỹ thuật An toàn ... đến các mặt hoạt động đoàn thể, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC.

            

                               Ông Vũ Mạnh Anh - Giám đốc Công ty đọc báo cáo tại hội nghị

 

     Phát biểu, chỉ đạo Hội nghị Ông. Đào Hồng Quảng - Viện trưởng, và Ông Vũ Thái Nam - Chủ tịch Công đoàn Viện- Chủ tịch HĐQT Công ty đã biểu dương những kết quả trên các mặt hoạt động của Công ty đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời chỉ đạo, đưa ranhững định hướng lớn cho Công ty trong thời gian tới về phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đăng ký mới ngành nghề SXKD và nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơ chế cạnh tranh gay gắt của thị trường hiện nay.

              Ông Đào Hồng Quảng – Viện trưởng

  phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

 

           

                           Ông Vũ Thái Nam- Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến tại hội nghị          

 

      Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 và thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019 là:

              Về doanh thu:                                      62,3 tỷ đồng

             + TNHC thiết bị điện:                             33 tỷ đồng  

             + Sửa chữa, xây lắp:                                 5 tỷ đồng

             + Xây lắp công trình                               3,3 tỷ đồng

             + SX và TT Manhêtit:                             20,2 tỷ đồng

             + Tiêu thụ chất dẻo và Doanh thu khác: 0,8 tỷ đồng

            Thu nhập bình quân toàn Công ty: > 13.000.000 đ/người/tháng.

     Để đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2020, Hội nghị nhất trí thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đưa ra như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng ký với Viện về thi công công trình xây lắp phần cung cấp điện xưởng Tuyển xỉ - Luyện đồng- Lào Cai

- Xây dựng triển khai chỉ tiêu kế hoach SXKD năm 2020 đảm bảo hiệu quả

- Điều chỉnh giá bán manhetit phù hợp chi phí đầu vào, đảm bảo tăng hiệu quả SXKD.

- Cân đối giá thành, giá bán thỏi chất dẻo đảm bảo cạnh tranh, nhằm lấy lại thị phần, tăng doanh thu trong các năm tới

- Bám sát khách hàng, nắm bắt thông tin công việc để xúc tiến các hợp đồng

- Thực hiện giao nhiệm vụ, khoán chi phí, nghiệm thu thanh quyết toán kịp thời

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo AT VSLĐ

- Tăng cường công tác quản trị chi phí quản trị công việc đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất

- Tiếp tục triển khai sắp xếp tái cơ cấu lao động trong toàn Công ty, đảm bảo tăng năng suất, tăng thu nhập cho người lao động, tăng cường công tác giám sát sau khi thực hiện xã hội hóa.

 

            

Ông Đào Hồng Quảng và Ông Vũ Mạnh Anh

trao cờ và hoa cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

Ông Vũ Thái Nam- Chủ tịch Công đoàn Viện và Ông Ngô Xuân Tiến Chủ tịch CĐ Công ty trao cờ và hoa cho các tổ Công đoàn Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ