Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Hợp bộ thí nghiệm rơ le 3 pha/6 pha NR802/1200

Hợp bộ thí nghiệm rơ le 3 pha/6 pha NR802/1200


Giá: 0 vnđ

.Thiết bị thử rơ le NR1200

Dùng để thử:

- Rơ le bảo vệ quá dòng, kém dòng

- Rơ le bảo vệ quá dòng không cân bằng

- Rơ le bảo vệ quá tải động cơ

- Rơ le bảo vệ quá điện áp

- Rơ le bảo vệ điện áp có hướng

- Rơ le bảo vệ công suất có hướng

- Rơ le bảo vệ khoảng cách

- Rơ le so lệch (cả góc lệch pha)

- Rơ le bảo vệ chạm đất có hướng

- Rơ le quá trở kháng, trở kháng tối thiểu

- Đường cong từ hóa

- Tỷ số máy biến dòng, biến áp

- Đo tổng trở, thử hiệu suất, thử cực tính


           Thông số kỹ thuật

(1) Dòng ra xoay chiều AC

Sai số:0.2%

6 pha dòng ra(RMS): 0~30A mỗi pha

3 pha dòng ra(RMS): 0~60A mỗi pha

6 pha dòng kết hợp(RMS): 0~180A

Giá trị dòng điện ra dài hạn(RMS): 10A

Công suất dòng ra pha max: 300VA

Công suất dòng ra 6 pha max: 1000VA

Thời gian với dòng ra max: 10s

Dải tần số: 20~1000Hz

Tần số sóng hài: 1~20 times

(2)Dòng ra một chiều DC

Sai số: 0.5%

Dòng ra: 0 ~± 10Amỗi pha

      Điện áp ra với tải max : 20V

          (3) Điện áp ra xoay chiều AC

Sai số: 0.2%

Điện áp ra mỗi pha (RMS): 0 ~120V

Điện áp dây(RMS): 0 ~240V

Công suất pha /dây:80VA /100VA

Dải tần số(Tần số sóng cơ bản): 20 ~ 1000Hz

Tần số sóng hài: 1 ~ 20 times

(4) Điện áp ra một chiều DC

Sai số đầu ra: 0.5%

Biên độ điện áp ra (pha): 0 ~± 160V

Biên độ điện áp ra (dây) :0 ~± 320V

            Công suất pha /dây: 70VA /140VA