Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Huấn luyện về An toàn, VSLĐ theo Luật an toàn, VSLĐ theo Nghị định 44/2016NĐCP cho CBCNV Công ty

   Ngày 19/9/2019, trường cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm đã khai giảng lớp huấn luyện về An toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 44 cho CBCNV Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ.

   Đây là chương trình đã được Công ty thuê Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm -Vinacomin là đơn vị đủ điều kiện đào tạo theo nội dung Nghị định 44 ngày 15/5/2016 của Chính phủQuy định chi tiết một số điều của luật an toàn lao độn và quan trắc môi trường lao động. Theo đó, người sử dụng lao động, người lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở phải được đào tạo, huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

   Khóa huấn luyện về An toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ CBCNV công ty được thực hiện với mục tiêu: Nâng cao nhận thức và kỹ năng của CBCNV Công ty về antoàn, vệ sinh lao động. Kết thúc đợt học đầu tiên cho đối tượng nhóm 1 là Cán bộ làm công tác quản lý với các nội dung chính được huấn luyện như sau:

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa

   Đợt 2 cho đối tượng nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 6 với 4 ngày tiếp theo choCN trong Công tylà Người lao động làm công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động với nội dung:

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

   Qua khóa huấn luyện, Các học viên đều có chung nhận xét: “khóa huấn luyện thật sự bổ ích. Với tinh thần học tập nghiêm túc, có sự trao đổi đã đem lại những giờ học đầy ý nghĩa. Với những kiến thức được trải nghiệm giữa lý thuyết kết hợp với thực tế làm việc cùng sự nhiệt tình truyền tải giáo viên mang đến cho các học viên các kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động để áp dụng vào thực tế SX trong công việc của đơn vị”

Hình ảnh của khóa học

 

             

 

                                Huấn luyện cho đối tượng nhóm 1 là Cán bộ làm công tác quản lý 

        

 

 

        

                                             Huấn luyện cho đối tượng nhóm 3, nhóm 6