Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Mít tinh phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn lần thứ nhất theo quyết định số 87/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vào ngày 8/5/2017 tại Khu khu vực Điền Công-Uông Bí - QN với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

     Tham dự buổi mít tinh có các đồng chí trong Ban Giám đốc; đại diện Công đoàn, Nữ công, Đoàn thanh niên, Trưởng các phòng, đơn vị trong Công ty cùng CNV tại khu sản xuất và thực nghiệm Uông Bí tham dự.

     Tại buổi mít tinh, ông Phạm Quang Hường- PGĐ Công ty đã phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn lần thứ 1 được tổ chức tại Công ty. Mục đích là tuyên truyền công tác  AT- VSLĐ đến các đơn vị của Công ty nhằm tăng cường nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thực hiện công tác AT- VSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động.  

     Tại buổi lê, Công ty phối hợp với Công đoàn ký cam kết tới từng CB CNV Công ty thực hiện nghiêm túc về AT- VSLĐ - PCCN. Đoàn thanh niên, tổ chức tuyên truyền giáo dục trong CBCNV và người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác ATVSLĐ-PCCN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngăn ngừa tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ.

     Để công tác AT- VSLĐ thực hiện nghiêm túc trong SXKD, Công ty đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn lần thứ 1, đồng thời  xây dựng quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng; kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Thực hiện rà soát bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác AT-VSLĐ, thiết bị an toàn, tủ thuốc y tế, các khẩu hiệu tuyên truyền về công tác AT-VSLĐ. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của người lao động….

     Phát biểu chỉ đạo buổi mít tinh, Ông Nguyễn Hữu Teo – GĐ Công ty biểu dương tập thể lao động Công ty đã đạt được những thành tích suất sắc trong công tác AT-VSLĐ. Ông cũng đưa ra một số định hướng và nội dung phải thực hiện nghiêm túc công tác AT- VSLĐ, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động trong công tác đảm bảo an toàn trong thời gian tới.Vì thế Ông đề nghị CB CNV trong Công ty, hành động có ý nghĩa thiết thực nhất để hưởng ứng chủ đề của Tháng hành động về an toàn Quốc gia năm nay; nỗ lực và tích cực hơn nữa trong việc đề xuất và triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý, điều hành; kỹ thuật, tổ chức lao động nhằm không để xảy ra TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ. Cần coi công tác ATVSLĐ là công việc thường xuyên trong cả năm chứ không chỉ là công việc của Tháng hành động về an toàn.

     Một số hình ảnh buổi mít tinh

 

                   

                                      Ông Nguyễn Đức Lâm khai mạc lễ mít tinh

 

                  

                           Hô khẩu hiệu quyết tâm thực hiện an toàn trong sản xuất tại buổi lễ

 

                  

                    Ông Nguyễn Hữu Teo GĐ Công ty phát biểu tại buổi lễ

 

                 

                   Ông Lê Thành Việt CT Công đoàn Công ty phát biểu tại buổi lễ

 

                

                 Ký Nghị quyết liên tịch Chính quyền- công đoàn -đoàn thanh niên thực hiện tốt công tác AT-BHLĐ

 

               

 

              

                              Trồng cây tại Xưởng SX Manhetit